PŘÍSPĚVKY 2019

VV stanovuje následující výši příspěvků:

Splatnost příspěvků je nejpozději pak do 28.2. 2019.

Penalizace za každý započatý měsíc prodlení je 100,- Kč.

Druhý a každý další sourozenec platí 2/3 výše příspěvku.

Příspěvky se platí pouze převodem/vkladem na účet klubu č. 177966994/0300, pro identifikaci, prosím, uveďte jméno hráčky/hráče a případně rok narození.