Klub - Aktuality

Začali jsme stavět tréninkovou plochu pro mládežnické kategorie

Po tříletém intenzivním shánění financí, nakonec částečně úspěšném, jsme získali dotaci 1,5 mil. korun a tak za podpory Statutárního města Ostravy mohla začít výstavba v minimalizované verzi původního záměru. Původní záměr vybudování plnohodnotného hřiště pro mládež o velikosti 55x65 metrů, který se vyhýbal rezervě pro tramvaj v územním plánu, narazil na podobu nově a velkolepěji projektované tramvajové trati, která nás připravila o 30m pozemku pro hřiště. Další faktorem, který ovlivnil záměr klubu, jsou finance, když cena upravené varianty je 5,7 mil. korun.

Na, do současnosti, nevyužité ploše v jižní části areálu vznikne tréninková plocha 30x32 metrů s umělým trávníkem o velikosti vnitřního pole pro softball a plocha 15x24 metrů s dvěma bullpeny v budoucnu doplněna o dva pálkařské tunely. Hlavní část tréninkové plochy vznikne za plotem areálu, kde bývala skládka a menší část na kousku současného parkoviště. Hřiště bude oplocené a přístup k němu bude po chodníku od zapisovatelské budky na hřišti A. Přednostně bude plocha sloužit k tréninkům nejmladších kategorií softballu i baseballu a trénovat bude možné pouze v botech s hladkou podrážkou - turfech.

Termín dokončení je plánován na konec září.