Klub - Aktuality

Valná hromada SKSB Arrows Ostrava z.s.

Výkonný výbor SKSB Arrows Ostrava z.s. dl 2.2.Stanov SKSB Arrows Ostrava z.s. svolává podle článku 2. jednání Valné hromady Klubu. Toto zasedání se uskuteční v neděli 26. února 2023 od 17.00 v Originall baseball restauraci, Průběžná 6178/2, Ostrava-Poruba.

K účasti zveme všechny členy či zástupce dle čl.2.1. Stanov Klubu.

Program Valné hromady SKSB Arrows Ostrava z.s.

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Schválení programu VH
 4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti klubu za rok 2022
 5. Čerpání rozpočtu 2022
 6. Zpráva Kontrolní komise za rok 2022
 7. Změna stanov čl.III odst.1. rozšíření VV Klubu
 8. Změna názvu Klubu na Arrows Ostrava z.s.
 9. Volby do Výkonného výboru klubu
 10. Volby do Kontrolní komise klubu
 11. Rok 2023 (plány, hlavní akce, rozpočet)
 12. Mistrovství Evropy v ČR
 13. Diskuse, různé
 14. Schválení usnesení

 

Kandidáti do VV na období 2023-8

Prezident: Radim Kepák
Viceprezident pro baseball: Boris Bokaj
Viceprezident pro softball: Pavel Burkovič
Hospodářka: Gabriela Šínová
Marketing: Daniel Černý

Kontrolní komise: 
Greplová Petra, očekáváme další návrhy z pléna

 Návrh změny názvu Klubu na Arrows Ostrava z.s.