Klub - Historie

1889SK Arrows byl založen na podzim roku 1995. Kořeny vzniku sahají hluboko do historie klubu kolem roku 1971, kdy skupina mladých lidí v turistickém oddíle, který vedl její vedoucí Zdeněk Ploskonka - Kim, začala hrát softball (tehdy se na táborech a oddílových výpravách do přírody hrával pasák). Nadšení pro tento sport vedlo k založení oddílu softballu a baseballu, a po prvních rozehřívajících létech oddíl vstoupil do TJ Sokol Pustkovec, který postavil tělocvičnu (s naší nemalou pomocí) a poskytl pro nový oddíl prostor na zimní přípravu a zázemí pro schůzovou činnost a výchovy kádrů (např. trenéři, vedoucí družstev, instruktoři a pod.) Toho jsme hojně využívali a tak mimo družstvo mužů začala s námi zimní přípravu i děvčata, která stejně jako my vstoupila do oficiálních soutěží softballu. Postupně se oddíl rozrůstal o další věkové kategorie - junioři, kadeti, ale i žáci. Týmy se zapojují do oblastních soutěží, každoročně oddíl pořádá letní a zimní soustředění mužů, juniorů a žen. Jednotlivé týmy měly každoroční vyvrcholení ve svých soutěžích a získávali jsme každoročně přední místa v umístění družstev. To nakonec vedlo k vstupu mužů do Moravské baseballové ligy a to pomohlo rozvoji baseballu na Severní Moravě.

V roce 1984 přešel celý oddíl do TJ VOKD Poruba a pod hlavičkou jednoty vykonávala všechna družstva oddílu činnost, až do roku 1996, kdy jsme se oddělili z TJ a vystupovali jsme už samostatně pod názvem SK Arrows Ostrava. V té době měl již 150 členů, z nichž 75% tvořila mládež ve věku 8 až 18 let, a patřil mezi nejaktivnější a nejúspěšnější klub na Severní Moravě. Celkově sedm družstev mělo zastoupení v soutěžích všech věkových kategorií organizovaných Českou baseballovou asociací (ČBA), a Českou softballovou asociací (ČSA) a jejich oblastním pracovistěm. Seniorský tým Arrows, hraje od této doby nejvyšší baseballovou soutěž v České republice - Extraligu mužů, a družstvo žen se účastní nejvyšší soutěže v softballu v ČR, v 1. České softballové lize. Nejlepší hráči a hráčky klubu startují pravidelně v reprezentačních výběrech ČR (mezinárodní turnaje v USA, Kanadě, Austrálii, Francii, Itálii, Holandsku atd.) na světových šampionátech a mistrovstvích Evropy. Naši trenéři působí u výběrů České reprezentace, např. ing. Ladislav Přeček (muži), ing. Václav Šícha (junioři), ing. Miroslav Kaloč (softball - ženy). Ing. Radim Kepák pracuje ve VV ČBA jako místopředseda pro zahraniční styk ČBA, ing. Ivo Kubačák zase pracuje jako sekretář oddílu a zároveň je předsedou Oblastního pracoviště ČBA na Severní Moravě.

3782

V roce 1993 začala intenzivní jednání se sponzory, navazování nových kontaktů a získávání komunikace s firmami v našem regionu pro dlouhodobou spolupráci. Pořádání mezinárodních turnajů, společenských akcí pro sponzory a přátele baseballu a softballu, pomohlo k zviditelnění naší klubové činnosti a potvrdilo nám i našim partnerům oboustrannou prospěšnost našich uzavřených dohod. Dlouhodobé smlouvy oběma stranám umožnily dotvářet společný program na určitá období, jeho kontroly a zhodnocení výsledků a současně k pozitivnímu myšlení mládeže ve vztahu ke sponzorským firmám. 

Pozice našeho klubu v baseballu a softballu v ČR a samozřejmě i v regionu je velmi silná. V republice jsme na 2. až 6.místě a zaujímáme 1.místo v našem regionu. Tato pozice je dána nejenom počtem členů, počtem družstev v oblastních soutěžích, účasti seniorských ružstev v nejvyšších soutěžích ČR a jejich sportovními výsledky, dlouhodobou prací s mládeži, ale systematickou prací v oblasti propagace a navazování úspěšných kontaktů. Spokojenost sponzorů se promítá i do naší sportovní přípravy družstev a napomáhá realizovat stanovené cíle. Tato pozice se ještě upevní dokončením výstavby sportovního areálu pro baseball a softball na 8.stavebním obvodě v Porubě. Jsou dokončeny obě etapy výstavby areálu, a to jak dostavba soc.budovy, tak dokončení výstavby dvou hřišť pro baseball a softball. Uvedení celého areálu do provozu je předpokládáno na jaře 1998. Po dokončení této stavby bude náš klub moci pořádat v Ostravě mezinárodní turnaje na úrovni Mistrovství Evropy a stane se po Praze a Brně dalším centrem baseballu a softballu v ČR se dvěma hřišti, splňujícími požadavky C.E.B. a s kompletním sociálním a organizačním zabezpečením.

3400

Jako jediný klub pořádáme tři mezinárodní turnaje v roce 1997 a to:
- 4.ročník v baseballu kadetů "Rainbow Field 97" v červnu 1997
- 3.ročník v softballu žen "Memorial A.Kuchařové" v srpnu 1997
- 13.ročník v baseballu mužů "Ostrava Cup 97" v srpnu 1997 - tento turnaj je zařazen do mezinárodního kalendáře a je jedním ze tří turnajů v ČR, které jsou podporovány ČBA.

Díky dobré spolupráci ČBA a MLBI (Major League Baseball International) v rámci Envoy programu, působí každoročně u našeho klubu zahraniční trenér. Začali to trenéři z Holandska, USA a Kanady, ale také z Austrálie a Nového Zélandu.

Klub se každoročně schází na Valnou hromadu, která volí a upravuje sportovní program družstev, doplňuje podle potřeb odcházejí členy výkonného výboru, schvaluje nové trénery a pracuje ve všech oblastech, které sportovní klub pořádá. 

2513

Bouřlivý vývoj baseballu a nárůst členů ČBA nás přivedl ke konání ME Juniorů, Kadetů a ostatních vrcholných celostátních i regionálních soutěží. V našem areálu jsme mohli také shlédnout utkání světových týmů (např.Mexiko). Přicházejí další noví členové, zejména v dětské kategorii žáků T-ball. Klub umožňuje start zahraničním hráčům, trenérům, také studium na univerzitách v USA, start v nejvyšších klubech Major League Baseball - v USA, atd.